top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Örnek Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), aşağıdaki bilgilere sahip taraflar arasında düzenlenmiştir.

SATICI: Unvanı: [Şirket Adı] Adresi: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi] Vergi Dairesi: [Vergi Dairesi] Vergi Numarası: [Vergi Numarası]

ALICI: Adı Soyadı: [Adı Soyadı] Adresi: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

MADDE 2 - KONU İşbu Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER Ürün Adı: [Ürün Adı] Model/Kod: [Model/Kod] Adet: [Adet] Birim Fiyatı: [Birim Fiyatı] Toplam Fiyat: [Toplam Fiyat]

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo ücretine ilişkin olarak SATICI tarafından sunulan ön bilgileri okuyarak ve bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerekli teyidi vermiştir.

4.2 - Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'nın talep ve beğenisine bağlı olarak SATICI tarafından siparişin işleme konulduğu andan itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belirtilen adrese teslim edilir. Bu süre içinde ürün/ürünlerin ALICI'ya teslim edilememesi durumunda, ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 - SATICI, Sözleşme konusu ür

ün/ürünlerin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ve satış fiyatının ALICI tarafından ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünler bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünlerin 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. Bu durumda kargo giderleri ALICI'ya aittir.

4.7 - SATICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin ifasının imkansızlaşması durumunda, ALICI'yı bilgilendirmek, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısıyla teyit etmek ve 14 (ondört) gün içerisinde toplam bedeli ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1 - ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim alınmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin kullanılmamış, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması durumunda, ALICI tarafından kargo giderleri ödenecektir.

5.2 - Cayma hakkı, tüketiciye yönelik olmayan satışlarda ve bazı özel nitelikli ürün/ürünlerde geçerli değildir.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Taraflar işbu Sö

zleşme'yi kabul ve taahhüt ederek imzalarını atmışlardır.

SATICI: [Şirket Adı] [İmza]

ALICI: [Adı Soyadı] [İmza]

Tarih: [Tarih]

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda okunarak kabul edildikten sonra, SATICI tarafından da onaylandığında geçerlilik kazanır. ALICI, işbu Sözleşme'yi onayladığı andan itibaren, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sipariş, ödeme, teslimat ve cayma hakkı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page